Làm thế nào để kinh doanh dịch vụ Cung ứng Vũ công hoặc Cho thuê nhân lực biểu diễn đúng pháp luật

Làm thế nào để kinh doanh dịch vụ Cung ứng Vũ công hoặc Cho thuê nhân lực biểu diễn đúng pháp luật

Ngày nay, trong thời đại phát triển của nghệ thuật biểu diễn và vũ đạo, việc minh bạch trong quá trình kinh doanh nhân sự lĩnh vực này, đang dần phải được những người hoạt động trong đó tuân thủ.

Nhân một số sự việc diễn ra gần đây liên quan đến lừa đảo trong việc cung ứng lao động lĩnh vực vũ đạo, VHĐP xin được gửi lại quý bạn đọc đang có ý định kinh doanh lĩnh vực này, một số tư vấn đã tổng hợp được để cùng tham khảo.

Thứ nhất là làm thế nào để bạn có thể ký một hợp đồng cho thuê nhân sự đang có. Vấn đề này chúng ta Căn cứ vào Điều 5 Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định về điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:
a) Là người quản lý doanh nghiệp;
b) Không có án tích;
c) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.
2. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam".

Từ đây có thể thấy bạn cần phải thành lập doanh nghiệp, nộp tiền ký quỹ 2 tỷ đồng và phải có kinh nghiệm chứng minh được trong lĩnh vực liên quan.

Thứ hai, nếu bạn muốn lập một doanh nghiệp cung ứng lao động và tìm kiếm việc làm, bạn sẽ căn cứ theo Nghị định 52/2014/NĐ-CP, trong đó nêu rõ:

Điều 6. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm .

1. Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm (sau đây viết tắt là giấy phép) do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền (sau đây gọi chung là cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm) cấp cho doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này.
Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Giấy phép có thời hạn tối đa 05 năm (60 tháng)".

Điều 7. Điều kiện cấp giấy phép

1. Có trụ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.
2. Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.
3. Đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này".

Điều 10. Ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ

1. Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp. 
2. Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng). 
Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và quy định của pháp luật. 
Ngân hàng có trách nhiệm xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. 
3. Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng. 
4. Sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ trong các trường hợp sau: 
a) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép; 
b) Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại, bị thu hồi giấy phép. 
5. Tiền ký quỹ được rút trong trường hợp nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp".

Việc các cá nhân tổ chức muốn kinh doanh lĩnh vực nhân sự, cần luôn hiểu rõ đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật Việt Nam. Nếu vi phạm có thể chịu các mức án phạt theo nghị định Số: 95/2013/NĐ-CP.

Trên đây là một số tổng hợp mà người kinh doanh nhân sự trong vũ đạo và biểu diễn có thể vi phạm, mong quý độc giả tham khảo để tránh những sai lầm đáng tiếc khi hoạt động trong lĩnh vực này.

Văn Hóa Đường Phố | Vietnam Street Culture

Đăng kí E-mail để cập nhật và không bỏ lỡ các thông tin mới nhất từ chúng tôi.