Bài viết, tin tức về Rapper DeeOG

Rapper DeeOG lo ngại vấn đề "hiện nay ai ai cũng Rap"
Âm Nhạc Đường Phố

Rapper DeeOG lo ngại vấn đề "hiện nay ai ai cũng Rap"

13/01/2021

Sự thành công của cộng đồng Rap Việt năm 2020 khiến cho tất cả cảm thấy đã đến lúc mình phải là...

Thầy Nam Gonzo, Hydra, DeeOG ngồi bình "OG Nightmare Vol 3" gửi lứa trẻ hành trang xây khát vọng
Âm Nhạc Đường Phố

Thầy Nam Gonzo, Hydra, DeeOG ngồi bình "OG Nightmare Vol 3" gửi lứa trẻ hành trang xây khát vọng

27/11/2020

OG Nightmare (OGNM) được tổ chức trong vòng 07 tháng kể từ 9/2020. Đây là giải đấu Rap theo mô hình trường...

Có 2 bài viết cho từ khóa "Rapper DeeOG"