Bài viết, tin tức về tranh tường

Một bức tranh của cố nghệ sĩ Keith Haring vừa được đấu giá hơn 23 tỷ đồng
Mỹ Thuật Sáng Tạo

Một bức tranh của cố nghệ sĩ Keith Haring vừa được đấu giá hơn 23 tỷ đồng

24/11/2022

Bức tranh được biết là đã có hơn 30 năm tuổi đời. Một phần tiền đấu giá sẽ được dành riêng cho...

Có 1 bài viết cho từ khóa "tranh tường"