Bài viết, tin tức về bức tượng

KAWS: CLEAN STATE - Bức tượng hơn 40 tỷ đồng và ý nghĩa sâu xa đằng sau
Giải Trí Đường Phố

KAWS: CLEAN STATE - Bức tượng hơn 40 tỷ đồng và ý nghĩa sâu xa đằng sau

02/08/2022

KAWS - Một nhân vật, một hình tượng vô cùng nổi tiếng trong những năm gần đây. Người ta biết đến KAWS...

Có 1 bài viết cho từ khóa "bức tượng"