Bài viết, tin tức về vui vẽ bay ba

"Vui vẽ bay ba" - Buổi tiệc Grafiti đầy sắc màu tại Sài Gòn
Mỹ Thuật Sáng Tạo

"Vui vẽ bay ba" - Buổi tiệc Grafiti đầy sắc màu tại Sài Gòn

20/06/2022

“Vui vẽ bậy bạ (bấy bá)" được tổ chức bởi House Of Paint, nghe tiêu đề cứ tưởng "bậy bạ" thật nhưng...

Có 1 bài viết cho từ khóa "vui vẽ bay ba"