Halley Crew x Funke Bros Jam & Party

DAY 1 (Warmup day) - 27.03.2019

Graffiti Jam “Rock the Wall”
10am-4pm
Bring your can and rock the wall with us

Breaking Workshop:
Eddie Style (RockSoFresh - USA) x Bgirl Jilou (Jimekano - Germany)
3pm-4:30pm
Price: 200.000 VND

Bboy Mouse (SAS Crew/ Floorgangz - Philipin)
4:30pm-6pm
Price:200.000 VND


Pre-Party
9:00pm -12:00pm

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION :
Đà Nẵng - Việt Nam

////////////////////////////////////////////////////////

DAY 2 (Main day) :

3 vs 3 Breaking ”Enter the cypher”
7 to smoke Breaking
"International vs Local" Exihibition battles

Live funky band
Live graffiti
Live Rapshow : 3 đường ke

After party: Funke Bros Anniversary


THỜI GIAN / TIME:
SATURDAY 28 Mar 2020 (2:00PM -2:00am)

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION :
Apocalypse Beach Club - 51 Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng, Việt Nam

Vé vào cửa / TICKET :
Updating

---------------------------

TRỌNG TÀI/ JUDGES:
- Felix (Radikal Forze Crew/7$ - Singapore)
- Mouse (MZK/Floorgangz/SAS - Philipine)
- Eddie Style (Rock So Fresh - USA)

DJ:
- DJ Slowz (RareJointz Crew)
- DJ BenBlue (RareJointz Crew)

////////////////////////////////////////////////////////

Day 3: FUNKE BROS 6TH ANNIVERSARY BEACH PARTY (HOSTED BY FUNKE BROTHERS)

THỜI GIAN / TIME:
SUNDAY 29 Mar 2020 (07:00 PM -02:00 AM)

ĐỊA ĐIỂM / LOCATION :
Đà Nẵng - Việt Nam

Các nhà tài trợ, Các Shop, nhãn hiệu… cần hợp tác, hỗ trợ, tài trợ và có nhu cầu mở gian hàng tại sự kiện xin liên hệ:
ĐT : 0983311184 (BBoy Cfloor)
Email: cfloor.halley@icloud.com

Nhà tài trợ chính: