CHARITY EXPERIMENTAL BATTLE 1VS1 FOR DANCER KIM - LA DIFFÉRENCE CREW

Xin chào mọi người minh tên là Fish Head đến từ nhóm La Difference Crew.
******Mình muốn chia sẻ và kêu gọi mọi người hỗ trợ cho câu chuyện buồn đã xảy ra với anh Kim vào ngày 17 tháng 4 năm 2021. Vào buổi sáng ngày 17 tháng 4 năm 2021 trong lúc đang tập luyện cho vở diễn , anh Kim đã gặp tai nạn khi đứng lên cái ghế băng sứ và nó đã vỡ ra... cắt đứt gân và sụn chân trái của Kim. Sau đó anh em bên đoàn diễn đã đưa Kim vào bệnh viện để phẫu thuật. Ca phẫu thuật hết 1 tiếng 45p, sau đó Kim đã nằm ở bệnh viện và hồi sức 10 ngày. -
- Hiện tại Kim đang ở tp. Hội An và đang hồi phục vết thương. Theo lời bác sĩ thì sau 3 tháng Kim có thể bắt đầu tập đi lại... nhưng với vết thương này thì Kim phải nghỉ nhảy trong một khoảng thời gian dài (khoảng 1 năm trở lên)... Và ngoài khả năng nhảy ra Kim cũng chưa từng tham gia các công việc khác để kiếm sống, cũng như vết thuơng ở chân không cho phép... Vì vậy em đã quyết định kêu gọi mọi người giúp đỡ cho dancer Kim...
- Để Kim có thể tiếp tục cuộc sống của mình với một “Thử Nghiệm” khác...

English
******Hello everyone, my name is Fish Head from La Difference Crew.
I want to share and ask everyone to support the sad story that happened to Kim on April 17, 2021. On the morning of April 17, 2021 while rehearsing for the show, Kim had an accident while standing on a bench and it broke ... severing the tendons and cartilage of Kim's left leg. Then the band members took Kim to the hospital for surgery. The surgery took 1 hour and 45 minutes, then Kim was in the hospital and recovered for 10 days.
Currently, Kim is in Hoi An city and is recovering from his injuries. According to the doctor, after 3 months Kim can begin to practice walking ... but with this injury, Kim has to stop dancing for a long time (about a year or more) ... And beyond the ability to dance Kim has never participated in other jobs to make a living, nor does the wound in her leg allow ... So I decided to call on everyone to help dancer Kim ...So that Kim could continue his life with another "Experiment" ...
- Charity Experimental Battle - is a 1 vs 1 battle that aims to raise money for dancer Kim from La Difference Crew.
- The main purpose of this battle is to raise money for Kim and let all brothers and sisters participate in the competition, not seriously about winning - losing. But to play together and let everyone give each other their own "Experiment". At the same time, the DJ will no longer play the songs he is familiar with, but will play Experimental music so that everyone will create Different things from his body.

Tiếng Việt
Cách thức thi đấu:
*** Vòng loại (preselection) mỗi thí sinh có 45s để thể hiện "Thử Nghiệm" của mình cho ban giám khảo.
- Trong vòng loại tất cả các âm nhạc của DJ , đa số nhạc sẽ không là những bài nhạc quen thuộc! Mà có thể là một số nhạc do giám khảo và DJ soạn trước , để thí sinh có thể “Thử Nghiệm” giải đấu này theo một cách không giới hạn!
- Sau vòng loại (preselection) BTC sẽ cộng điểm của tất cả ban giám khảo và chọn ra Top 32/16 dancer cao điểm nhất để bốc thăm (lấy Top 32 trong trường hợp hơn nếu hơn 40 dancer tham gia).
- Tất cả các round sẽ được tính thời gian 45s , nếu hòa (one more round) sẽ được tính 30s
- Từ Top 32 đến Top 16 các dancer sẽ đấu đối kháng 1vs1 theo luật phổ thông bình thường.
- Từ Top 16 đến Final tất cả thí sinh sẽ thi đấu theo hình thức bốc thăm và thi đấu theo "Chủ Đề" do ban giám khảo soạn ra trước! Trong trường hợp one more round người đi trước cố quyền chọn: đấu OMRound theo "Chủ Đề" hoặc đấu OMRound như bình thường.
- Semifinal mỗi dancer sẽ có 2 round và 2 phiếu "Chủ Đề"
- Final mỗi dancer sẽ có 3 round và 3 phiếu "Chủ Đề"
English:
Battle method
*** Preselection each dancer has 45 seconds to show his "Experiment" to the judges. In qualifying all the DJ music, most of the music will not be familiar! It might be some music by judges and DJ so contestants can "Experimental" this battle in an unlimited way!
- After preselection, the organizers will add up the points of all judges and choose the Top 32/16 highest dancers to draw the number (Top 32 if more than 40 dancers participate).
- All rounds will be timed for 45 seconds, if a tie (one more round) will be counted for 30 seconds.
- From Top 32 to Top 16, the dancers will battle 1vs1 in a normal normal law.
- From Top 16 to the Final, all the dancers will draw according to the "Theme" prepared by the judges and battle each other! In the case of one more round the dancer who came out first has the right to choose: OMRound dance with “Theme” or OMRound as usual.
- Semi final each dancer will have 2 rounds and 2 "Theme".
- Final each dancer will have 3 rounds and 3 "Theme".
*** Judges:
- BEN PHAN - JOKER ROCK CREW / BEAT FLOW / B-CLASS / LIFE&BALANCE STUDIO
- SICK MASTER FISH - LA DIFFERENCE CREW / DIRTY CHILD
- MESHIA - D.OUTLAWZ SQUAD / 218 DAMCE CREW
- BBOY LEE - FIDO CREW / X-CLOWN CREW / ANN STUDIO
- (?) -
*** MC:
- (?) -
*** DJ
- (?) -
*** Các nhà tài trợ / Sponsors:
MAIN SPONSORS:
- GS DANCE STUDIO - TP.HỒ CHÍ MINH
- MONSTAROCK - MÈ ĐIÊN HỦY DIỆT - TP.HÀ NỘI
- GOOD FELLAS CLOTHING - TP.HỒ CHÍ MINH
- LINDA DOPE STORE - TP.HỒ CHÍ MINH
- P.U.S.W - PEACE UNITED STREET WARRIORZ - TP.HỒ CHÍ MINH
SPONSORS:
- BLOOW - TP.HỒ CHÍ MINH
- SCRAWCH - TP.HỒ CHÍ MINH
- AZIER LOCO - TP.HỒ CHÍ MINH
- RIENEVAN - TP. ĐÀ NẴNG
- MUSTY HOUSE - TP.HỒ CHÍ MINH
*** Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày / Event will take place on 12/6/2021
*** Thời gian : Bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 19 giờ 00 / Starting from 12:30 to 19:00
*** Tại / Adress GS DANCE STUDIO - 129 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
*** Lệ phí : - Đi xem hoặc tham gia thi đấu 100k - 1 người / Fees : - For spectators and participants - 100k / 1 person.
*** Tất cả số tiền thu được sẽ gửi hết cho Kim! / All proceeds will be sent it to Kim!

Nhà tài trợ chính: